Uudised
Meie hulgast lahkus laupäeval 6.05.2017 kell 16:05 kolonel Raul Luks (sünd 1.11.1932) 

Raul Luks oli üks esimesi teenistusse võetud ohvitsere taasiseseisvunud Eesti Vabariigis (sealjuures Vabariigi Presidendi käskkirjas esimese isikuna, kellele omistati koloneli auaste) ja oli tegevteenistuses 1991-2000. aastal:Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitja-operatiivosakonna ülemana, Paldiski komandandina, garnisoni ülemana ja Kaitsejõudude Väljaõppekeskuse ülemana. Viimased teenistusaastad oli Tallinna Garnisoni Komandatuuri komandant kuni aastani 2000.
Peale teenistust Eesti Kaitseväes töötas Raul Luks kuni 2007. aastani Põhja-Eesti Päästeteenistuse kriisireguleerimise osakonna vanemspetsialisti ametikohal.

Kolonel Raul Luks oli Eesti Eruohvitseride Kogu üks asutajaliige ja aastaid ka EEOK juhatuse esimees; Kaitseliidu Tallinna Maleva Toompea malevkonna liige, pikki aastaid Eesti Poksiliidu president.

Mälestustesse jääb Raul Luks aktiivse ja teotahtelise inimesena.
Kaastunne lähedastele.

Erukolonel Raul Luks`i kaitseväeline matusetalitus toimub 12.05.2017 algusega kell 12:00 Rannamõisa kirikus, millele järgneb muldasängitamine Rannamõisa kalmistul (Rannamõisa küla, Harku vald). Matusetalituse viib läbi staabi ja sidepataljoni kaplan ltn Peeter Paenurm. Matuselistele, kes soovivad transporti, on tellitud 50-kohaline buss, mis väljub Kaitseliidu maja kõrvalt kell 11:00 Rannamõisa ning matuse lõppedes samasse kohta tagasi.