Uudised
  1. Osalemine Tallinna ja Harju Maleva üritustel
  2. Koostöö Soome Ohvitseride Koguga
  3. Koostöö Eesti Reservohvitseride Koguga ja osalemine nende poolt korraldatavatel üritustel
  4. Välissuhete loomine.
  5. Registreerunud ohvitseride taastusravi koordineerimine Seli Tervisekeskuses – 18 kohta
  6. Õigeaegne esildiste tegemine meie teenekate liikmete autasustamiseks – Kaitseministeeriumi, Kaitseväe Peastaabi, Kaitseliidu Peastaabi ja teiste ühiskondlike organisatsioonide poolt, kuhu kuulume.