Uudised

1. Kaitseväe pensionite teema esitamine Vabariigi Valitsuse tasemele.
2. Kollektiivliikmena osalemine Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Kindral Johan Laidoneri Seltsi tegevuses (http://www.laidoneriselts.ee/?pid=9&lang=1).

3. Koostöö Kaitseliidu malevatega. Koostöö teiste organisatsioonidega, sh Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Endiste Poliitvangide Liit, Eesti Lipu Selts jt (http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/muud-yksused/kaplaniteenistus/Olulised-syndmused-ja-tahtpaevad).


4.  Osalemine erinevatel mälestustseremooniatel ja tähtpäevadele pühendatud üritustel:
4.1. Vabadussõja relvarahu aastapäev 03.01 - võidelnute mälestamine Vabadussõja võidusamba ja õppursõdurite monumendi Reaali Poiss juures Tallinnas.
4.2. Tartu Rahu aastapäev 2.02 Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestussamba juures, Jaan Poska haual Tallinna Siselinna kalmistul, Estonia teatris ja mujal Eesti erinevates kohtades.
4.3. Kindral Ernst Põdder sünniaastapäev (sünd. 10.02.1879).

Kindral Johan Laidoneri sünniaastapäev (sünd. 12.02.1884): Laidoneri mälestusloeng Viimsi mõisas, eelnevalt pärgade asetamine Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi juurde Viimsi mõisa pargis.

4.4. Admiral Johan Pitka sünniaastapäev (sünd 19.02.1872)
4.5. Eesti Vabariigi aastapäev 24.02.
4.6. Tallinna suurpommitamise mälestuspäev 09.03.
4.7. Märtsiküüditamise mälestuspäev 25.03.

4.8. Jüriöö ülestõusu mälestamine 23.04 Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris, Jüriöö pargis Sõjamäel ehk Tapumäe kõrgendikul jm.
4.9. Teise maailmasõja lõpu aastapäeva tähistamine
8.05 (Maarjamäe mälestusväljakul jm).
4.10. Kolonel Johan Saare mälestusüritus (sünd 09.05.1932) Metsakalmistul.
4.11. Muinsuskaitsekuu heakorrastustalgutel osalemine Kaitseväe kalmistul, Metsakalmistul jm 18.04-20.05.
4.12. Eesti lipu päev 4.06 (kogunemine Pika Hermanni torni juures).
4.13. 1940-1941. aastal kommunismi kuritegude ohvriks langenud represseeritud Eesti ohvitseride mälestamine. Mälestustseremoonia hukatud Eesti Kaitseväe ohvitseridele Eesti Vabariigi Kaitseväe Petseri Põhjalaagri lipuväljakul Värskas paigaldatud mälestustahvli juures 14.06.
4.14. Juuniküüditamise mälestuspäev 14.06.
4.15. Võidutule teekonna eskort Eesti Sõjameeste Mälestuskirikust Toris paraadilinna 22.06.
4.16. Võidupüha tähistamine 23.06 (kogunemine Vabadussõja võidusamba juures ja Jüriöö pargis Tallinnas, jm üle Eesti).
4.17. Kolonel Alfons Rebas (sünd 24.06.1908) sünniaastapäev, Metsakalmistu.
4.18. Sinimägede lahingutes hukkunud Eesti sõjameeste mälestamine, kokkutulek Sinimägedes juuli viimasel pühapäeval.
4.19. Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeva tähistamine 20.08 Eesti Sõjameeste mälestuskirikus Toris ja mujal.
4.20. Üleeuroopaline totalitaarsete re˛iimide kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev 23.08 Maarjamäel jm.

4.21. Ajaloopäev Läänemaal "Vabadusvõitlus Eestis 1918-1994". Vabadussõja mälestustahvli avamisest Ridalas ja Vene vägede lahkumine 31.08.1994.

4.22. Teise maailmasõja lõpu aastapäeva mälestustseremooniad 02.09 Maarjamäel jm.
4.23. Vastupanuvõitluse päeva 22.09 mälestusüritused, riigivanemate mälestusteenistus Metsakalmistul.

4.24. Esimese Maailmasõja langenute mälestamine 11.11 Kaitseväe kalmistul.

4.25. Eesti Kaitseväe aastapäeva 16.11 mälestustseremoonia Kaitseväe kalmistul

4.26. Vabadussõja alguse aastapäev 28.11 (kogunemine Vabadussõja võidusamba juures ja Kaitseväe kalmistul, Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris).
4.27. Sisejulgeoleku päev: 1.12.1924. aasta detsembris toimunud riigipöördekatse mahasurumise aastapäev - Tondi kasarmute ees Tondipoiste mälestusmärgi juures mälestusüritus mässu edukas mahasurumises osalenud ja selle käigus hukkunud kadettide mälestuseks, Siselinna kalmistul, Rahumäe kalmistul jm).

4.28. Soome vabaduse eest võidelnud eestlaste mälestamine 6.12 Metsakalmistul.

4.29. Vabadussõjas langenud Briti meremeeste mälestamine 13.12 Kaitseväe kalmistul.


5. Suvine õppereis (sihtkohad määramisel).

6. Kaitseväe taasloomise algaastate mälestuste II raamatu materjalide kogumine ja kirjastamine.

7. Noorsoo kasvatustöö: riigikaitseõpetuses osalemine, loengud koolides, ekskursioonid jm

  1. Osalemine Kaitseliidu Tallinna ja Harju Maleva üritustel
  2. Koostöö Soome Ohvitseride Koguga
  3. Koostöö Eesti Reservohvitseride Koguga ja osalemine EROK poolt korraldatavatel üritustel
  4. Välissuhete loomine.
  5. (Registreerunud eruohvitseride taastusravi koordineerimine Seli Tervisekeskuses – 18 kohta)
  6. Esildiste edastamine teenekate liikmete autasustamiseks – Kaitseministeeriumi, Kaitseväe Peastaabi, Kaitseliidu Peastaabi ja teiste ühiskondlike organisatsioonide poolt.