Uudised
EEOK kontaktide detailsemaks vaatamiseks klikka menüüs alajaotisele "JUHATUS".

Eesti Eruohvitseride Kogu (registrikood 80151026), mittetulundusühing
(Estonian Retired Officers' Association, NGO)

email: <eesti.eruohvitseride.kogu(at)eesti.ee>, <80151026(at)eesti.ee>
skype: eeok.office
wire.com: eeokbur

Arvelduskonto (annetused, liikmemaksud):
LHV Pank (SWIFT/BIC: LHVBEE22) IBAN: EE53 7700 7710 0129 5130

Annetuse tegemisel palume maksekorraldusele märkida makse selgituseks:
"annetus [mille jaoks], [annetaja nimi, isikukood]"
(Payment description: "Donation for [purpose] by [name + personnummer]").


LIIKMEMAKS :
major ja kõrgemas auastmes 20 EUR aastas,
kuni kapten auastmes 15 EUR aastas

tasuda jooksva aasta eest 1. kvartali kestel, hiljemalt korralisele üldkoosolekule eelnevalt, kuna tasumata liikmetel on üldkoosolekul peatatud hääleõigus. 

Liitumisavalduse blankett :

 

EEOK büroojuhataja:
lipnik (erus) Aliide Purken
email: <aliide.purken (at) eesti.ee>
skype: aliidepurken
wire.com: eeokbur
gsm: +372  5554 0677

EEOK kontaktide detailsemaks vaatamiseks klikka menüü alajaotisele "Juhatus".